Promocja 7 dni — kopułka Vivotek model FD8179-H

Wie­my jak bar­dzo lubi­cie kopuł­ki, więc w tym tygo­dniu jesz­cze jed­na 7 dnio­wa pro­mo­cja wła­śnie na ten typ kame­ry. Model FD8179-H, 4 MP, obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy w pro­mo­cyj­nej cenie przez cały tydzień lub do wyczer­pa­nia zapa­sów. Obni­żo­na cena od dzi­siaj 12.10 do 18.10.2018! FD8179-H jest sie­cio­wą kame­rą typu kopuł­ka, dedy­ko­wa­ną do zasto­so­wań wewnętrz­nych. — roz­dziel­czo­ści 4…

Czytaj więcej ...