Promocja 7 dni — kopułka Vivotek FD8177-H

W tym tygo­dniu w pro­mo­cyj­nej cenie 4MP kopuł­ka  Vivo­tek FD8177-H. Obni­żo­na cena od dzi­siaj 05.10 do 11.10.2018. Chy­ba, że wcze­śniej wszyst­kie wyku­pi­cie:) Pro­mo­cja 7 dni — kopuł­ka Vivo­tek FD8177-H FD8177-H jest sie­cio­wą kame­rą typu kopuł­ka, dedy­ko­wa­ną do zasto­so­wań wewnętrz­nych. — roz­dziel­czo­ści 4 MP — obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy — odświe­ża­nie 30 kl/s w roz­dziel­czo­ści 2688×1520 — mecha­nicz­ny…

Czytaj więcej ...