Promocja — puszka połączeniowa gratis!

Od dzi­siaj 16.01.2019 do 31.01.2019 dokła­da­my gra­tis pusz­kę połą­cze­nio­wą do kamer VIVOTEK, któ­re są z nią kom­pa­ty­bil­ne. Pusz­ka połą­cze­nio­wa AM-719 Pusz­ka połą­cze­nio­wa pasu­je do kamer:IB836BA-EHF3, IB836BA-EHT, IB836BA-HF3, IB836BA-HT, IB8382-EF3, IB8382-ET, IB8382-F3, IB8382-T, IB9371-EHT, IB9371-HT, IB9381-EHT, IB9381-HT, IB9367-EHT, IB9367-HT, IB9367-H, IB8377-EHT, IB8377-HT. Mate­riał: alu­mi­niumKolor: bia­łyWymia­ry: 122 (L) x 122 (W) x 63 (H) mmWa­ga: 550 g…

Czytaj więcej ...