Rejestracja

Internetowa rejestracja nowych Klientów

W celu zgłoszenia firmy do rejestracji i podjęcia współpracy handlowej z SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  prosimy o wypełnienie i złożenie poniższego formularza rejestracyjnego, akceptację warunków współpracy i złożenie odpowiednich oświadczeń.

Jednocześnie informujemy, że jako dystrybutor współpracujemy z firmami zajmującymi się sprzedażą detaliczną lub hurtową produktów z naszej oferty. Wyznając zasadę niekonkurowania ze swoimi partnerami handlowymi, nie prowadzimy sprzedaży hurtowej do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, których profil działalności nie jest bezpośrednio związany z naszą branżą.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji firmy, której profil działalności nie jest zgodny z kryteriami określonymi powyżej, a także w innych uzasadnionych przypadkach.

Zapoznaj się z regulaminem sprzedaży, który reguluje zasady współpracy handlowej z SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.

<< kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem sprzedaży >>

TakNie - akceptuje regulamin sprzedaży

Formularz rejestracji firmy
Prosimy o wypełnienie poniższych pól formularza. W przeciągu jednego dnia roboczego skontaktuje się z Państwem opiekun regionalny. Przedstawi możliwości i narzędzia z jakich mogą Państwo korzystać we współpracy z nami.

Dane Podstawowe


Adres rejestrowy


Formularz zgód
w zakresie przetwarzania danych przez SUMA SOLUTIONS

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Panewnicka 109 40–761 Katowice Koncesja MSWiA L-0509/00 zarejestrowana KRS 0000119218 SR Katowice-Wschód wydział VIII gospodarczy KRS.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy o współpracy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy, w celach związanych z prowadzoną działalnością, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego; na podstawie zgody i wyłącznie w zakresie wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy oraz po zakończeniu trwania współpracy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu, do czasu cofnięcia przez Odbiorcę zgody.

Odbiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Odbiorca ma prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzania danych osobowych dotyczące Odbiorcy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą danych jest SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. Dane mogą być przekazane partnerom współpracującym wymienionym na stronie suma.solutions . Podanie danych przez Odbiorcę jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Administratorem.

Wyrażam zgodę:

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli dodać Twoje dane do naszego systemu sprzedażowego
TakNie - na potrzeby dodania podanych danych do naszego systemu sprzedażowego.

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli wysłać bezpiecznie kurierem zamówiony towar, rozliczyć fakturę.
TakNie - na potrzeby przetwarzania zamówień (kurier, ubezpieczenie, biuro rachunkowe).

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli zadzwonić do Ciebie z nowymi ofertami.
TakNie - na wykorzystanie telefonu dla kontaktu bezpośredniego przez opiekuna handlowego.

Dzięki tej zgodzie opiekun handlowy będzie mógł wysłać na Twój email oferty specjalne.
- na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dzięki tej zgodzie będziesz otrzymywał raz/dwa razy w miesiącu Newsletter SUMA.
- na przesyłanie informacji za pomocą newslettera suma.solutions.

Dzięki tej zgodzie otrzymasz dostęp do Sklepu internetowego SUMA VIPOS.PL .
- na dostęp do sklepu internetowego vipos.pl

-Niniejsze zgody obejmują przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.