Wir Promocji

Od Lipca nowości!

Bądź z nami

Co tydzień inny, wyjątkowy produkt wpada w nasz Wir – specjalne ceny i warunki dla naszych partnerów z trzech grup: B2B, Integrator oraz Expert. Możesz zobaczyć co i kiedy się pojawi – cenę podamy w dniu rozpo­częcia promocji! Jeżeli już dziś potrze­bujesz ceny wyjąt­kowej – zareje­struj projekt!

Zareje­struj się do suma.today, a promocje Cię nie ominą!

Dostępne poziomy cenowe : B2BINTEGRATOR — .EXPERT

dni
Godziny
Oferta specjalna ważna do 16 sierpnia

Dostępne poziomy cenowe : B2BINTEGRATOR — .EXPERT

dni
Godziny
Oferta specjalna ważna do 16 sierpnia

Dostępne poziomy cenowe : B2BINTEGRATOR — .EXPERT

dni
Godziny
Oferta specjalna ważna do 23 sierpnia

Dostępne poziomy cenowe : B2BINTEGRATOR — .EXPERT

dni
Godziny
Oferta specjalna ważna do 24 sierpnia

ZAREZERWUJ CENĘ

Jeżeli jesteś zainte­re­sowany konkretnym modelem urządzenia i potrze­bujesz rezer­wacji ceny, napisz do nas! Wówczas my zarezer­wujemy dla Ciebie określoną ilość kamer, w promo­cyjnej cenie. Rezer­wację ceny możemy utrzymać na okres 14 dni. W tym celu wypełnij poniższy formularz.

Warunki oferty promocyjnej

Suma Solutions Sp. z o.o. oferuje Ci możliwość zakupienia wymie­nionych powyżej produktów na warunkach promo­cyjnych.

Udział w ofercie jest dedykowany dla partnerów bizne­sowych i branżowych B2B, którzy zareje­strują chęć udziału w promocji, wypeł­niając formularz rejestracji promocji newslettera SUMA.TODAY (warunek konieczny).

Udział w promocji jest możliwy na trzech poziomach partner­skich. B2B biznes / Integrator / Partner SUMA.EXPERT.

Promocja jest ograni­czona czasowo lub ilościowo do wyczer­pania zapasu produktów w promo­cyjnych cenach. 

Szczegóły promocji zostaną przesłane na podany adres e‑mail we wskazanych datach publi­kacji ofert specjalnych.

Powyższa promocja nie łączy się z innymi promo­cjami. W pozostałym zakresie, do spraw nieure­gu­lo­wanych w Regula­minie promocji zasto­so­wanie ma Regulamin sprzedaży SUMA SOLUTIONS.

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzy­mywać infor­macje o promo­cjach.

Proszę o przesy­łanie mi wiado­mości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).

Gdy myślisz nie tylko o cenie

Dołącz Do Grupy .Expert

Skorzystaj z naszych kompe­tencji a i my z chęcią skorzy­stamy z Twoich. 

.B2B

Zyskujesz

Nasz branżowy Partner biznesowy. zyskuje dostęp do cen specjalnych i promocji organi­zo­wanych w dystry­bucji. 

.PRO

Korzystasz

Działasz z nami, tworzysz z nami projekty, Wspierasz nasze rozwią­zania a my wspieramy Ciebie biznesowo. 

.EXPERT

Tworzysz

Łączymy razem siły, biznes i kompe­tencje, aby tematy projektowe które wydają się być poza Twoim zasięgiem, stały się realnym celem bizne­sowym. 

.Expert Zarabia więcej

Skontaktuj się z nami i zapytaj o możliwe drogi współ­pracy. Gdy potrze­bujesz pomocy w doborze  rozwią­zania dla swojej firmy ‑możesz skorzystać z naszych usług konsul­tin­gowych. 

Możesz uzyskać indywidualne wsparcie projektowe

Od ponad 18 lat  prowa­dzimy program wspie­rający insta­la­torów i integra­torów w pracy projek­towej.  
Zareje­struj projekt “Zapro­jektuj — Wybuduj” i skorzystaj z naszego wsparcia projek­towego.

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).