Promocja demokratyczna

.demokratyczna

KONSULTANTA

INTERNETOWA

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI –  „promocja demokratyczna”

SUMA SOLUTIONS oferuje Ci możliwość zakupienia niżej wymienionych modeli kamer na określonych warunkach. 

Promocja jest ograniczona ilościowo do wyczerpania zapasu lub do 31 marca 2020 r. Warunkiem wzięcia w niej udziału jest rejestracja uczestnika przez formularz rejestracji promocji demokratycznej. 
Uczestnik przy wypełnianiu formularza może wybrać jedną z dwóch proponowanych form: 

1. Zakup przez internet – Promocja demokratyczna internetowa – kupując minimum 5, 10, 20 lub 40 kamer w miesiącu kalendarzowym otrzymujesz wskazany w tabeli zwrot pieniężny do wykorzystania w sklepie SUMA SOLUTIONS. Promocja demokratyczna internetowa dedykowana jest dla firm i podmiotów gospodarczych.
2. Zakup przez konsultanta – Promocja demokratyczna konsultanta – kupując u konsultanta minimum 6, 11, 40 kamer jednorazowo, otrzymujesz wskazaną w tabeli cenę za produkt. Promocja demokratyczna konsultanta dedykowana jest dla firm branżowych, tylko partnerów handlowych Suma Solutions. 

Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami. Produkty objęte cenami specjalnymi:

VIVOTEK IB9360-H
VIVOTEK FD9360-H 2,8MM
VIVOTEK FD9360-H 3,6MM
VIVOTEK IB9380-H
VIVOTEK FD9380-H
VIVOTEK IB9368-HT
VIVOTEK FD9368-HTV
VIVOTEK FD9388-HTV
VIVOTEK IB9388-HT 5MP

hurtowe i do dalszej odsprzedaży

Wypełnij formularz aby uzyskać dostęp do cen hurtowych lub do bonusów sprzedażowych.

Formularz rejestracji firmy w promocji

Wybierz promocję w której rejestrujesz swoją firmę:

Demokratyczna internetowaDemokratyczna konsultanta

Premia demokratyczna internet**

• CENA • KUMULACJA ZAMÓWIEŃ • ELASTYCZNOŚĆ

**) tabela premii netto za zakupy w sklepie internetowym

Premia demokratyczna KONSULTANT*

• CENA • BONUS BRANŻOWY • ELASTYCZNOŚĆ

*) szczegółową tabele promocji otrzymasz podczas rejestracji na podany email przy zgłoszeniu do promocji konsultanta.

Regulamin promocji demokratycznej (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki sprzedaży premiowej wymienionych kamer, które należy spełnić, aby otrzymać premię opisaną dalej  (dalej „Promocja”).

Organizatorem Promocji jest Suma Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Panewnicka 109 

Suma Solutions Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i firmowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Suma Solutions Sp. z o.o. w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Nagrodą w Promocji demokratycznej internetowej jest kupon wartościowy (dalej „Premia”) o wartości wskazanej w tabeli, który otrzymuje zarejestrowany uczestnik promocji, przyznawany każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa w tym regulaminie. 

Nagrodą w Promocji demokratycznej konsultanta jest zniżka wartościowa (dalej „Premia”) wskazana w tabeli, którą otrzymuje zarejestrowany uczestnik promocji.

Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w ramach jednej Promocji. 

W promocji internetowej kupon internetowy wydawany jest z początkiem miesiąca na podstawie podsumowania miesięcznych zakupów. 

W promocji konsultanta zniżka jest uwzględniona natychmiast w zamówieniu.

Promocja rozpoczyna się 17.01.2020 r. i trwa do dnia 31.03.2020 r., przy czym zakupy można złożyć do 31.03.2020 r., a kupony zrealizować  do 15.04.2020 r.

Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady uczestnictwa w Promocji.
W Promocji może wziąć udział firma, która łącznie spełnia następujące warunki (1,2,3,4):
1) Reprezentant firmy ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) Nie jest pracownikiem, ani partnerem kontraktowym Suma Solutions Sp. z o.o.,
3) Zarejestrował udział firmy przez wypełniony formularz rejestracji w promocji za pośrednictwem niniejszej strony,
4) Promocja nie łączy się z zarejestrowanymi kwotacjami projektowymi i takowe się nie uzupełniają. 

Uczestnik uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
1) zarejestruje firmę do udziału w promocji,
2) do ostaniego dnia każdego miesiąca zakupi w sklepie internetowym wskazaną minimalną ilość produktów w przypadku promocji internetowej. Premia zostanie przekazana uczestnikowi w formie aktywnego kodu do wykorzystania w sklepie internetowym SUMA o ile ten nie odstąpi od umowy.
3) w dniu zakupu,  w przypadku promocji konsultanta, zakupi wskazaną ilość produktów. Premia zostanie przekazana uczestnikowi w formie upustu cenowego w zamówieniu.

Prawo do Premii nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także Uczestnik nie może wskazać innego sposobu do wypłaty Premii (swojego bądź innej osoby) niż te wynikające z zarejestrowanej firmy w promocji.

Postanowienia końcowe
1. Każda promocja organizowana przez Suma Solutions Sp. z o.o. jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia „Regulamin sprzedaży SUMA SOLUTIONS.” oraz obowiązujące przepisy prawa.
3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Suma Solutions Sp. z o.o. 
4. Uzyskana Premia stanowić będzie pomniejszenie należnej kwoty w najbliższym wybranym przez klienta zamówieniu w sklepie internetowym SUMA. 

Log In

Sign Up

Cart

UWAGA

W związku z zaleceniami i działaniami prewencyjnymi, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Naszych Klientów,
Pracowników oraz zdrowia całego społeczeństwa,  w ramach działań profilaktycznych, związanych z ryzykiem
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, informujemy że:

W dniach od 13.03.2020r. do 3.04.2020r. ( z możliwością przedłużenia terminu) nasze biura
będą zamknięte dla Klientów zewnętrznych. We wskazanym powyżej okresie
w każdej sprawie prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub mailowo.
W celu dostarczenia/odbioru urządzeń prosimy o korzystanie z usług firm kurierskich zamiast osobistych wizyt.

Telefon dyżurny: 32 258 05 97

Pragniemy poinformować, że dostawy i związana z tym dostępność naszych produktów mogą być zakłócone.
Rekomendujemy analizę Państwa potrzeb zakupowych pod kątem rozpoczynanych lub już realizowanych projektów
i złożenie zamówień z większym niż dotychczas wyprzedzeniem.
Więcej informacji na temat aktualnej dostępności naszych produktów
i możliwych terminów realizacji dostaw uzyskacie Państwo od opiekuna handlowego.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.
Życzymy wszystkim zdrowia.
Zarząd firmy SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.