VIVOTEK SD9374-EHL

13 862  z VAT

Kategoria:

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

SD9374-EHL to profe­sjo­nalna szybko­obrotowa 4 MP kamera wyposażona w promienniki IR o zasięgu do 250 metrów i 36-krotny zoom optyczny. Dzięki zasto­so­waniu w kamerze techno­logii VAIR (Vari-Angle IR) możliwe jest automa­tyczne ustawienie kąta oświe­tlacza IR, tak aby zapewnić doskonałą jakość we wszystkich polach widzenia. Ponieważ SD9374-EHL oferuje duży zoom optyczny stabi­li­zacja obrazu (EIS) jest szcze­gólnie istotną funkcją, dzięki temu nawet przy drganiach kamery obraz będzie czytelny.

Obudowa kamery jest odporna na wszelkie nieko­rzystne oddzia­ły­wania zjawisk pogodowych, takich jak silne opady deszczu, wysoka wilgotność czy kurz. Szeroki zakres tempe­ratur pracy (od-40 °C do 55 °C) zapewnia nieza­wodność w czasie dużych mrozów i upałów. Dodatkowo metalowa, wanda­lo­od­porna obudowa zapewnia urządzeniu ochronę przed jakimi­kolwiek aktami wanda­lizmu, uderze­niami czy próbami znisz­czenia kamery.

Techno­logia Smart Stream III i kompresja H.265 umożli­wiają przesy­łanie wysokiej jakości wideo nawet przy ograni­czonej przepu­sto­wości łącza inter­ne­towego, a także pozwalają zmniejszyć przestrzeń dyskową archiwum przy zacho­waniu wysokiej jakości zapisu- nawet o 90%.

Wbudowany oświe­tlacz IR skuteczny do 250 metrów
36-krotny zoom optyczny
Smart Stream III w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma
EIS (Electronic Image Stabi­li­zation) elektro­niczna stabi­li­zacja obrazu
WDR Pro poprawa obrazu w miejscach o wysokim kontraście oświe­tlenia
Dwukie­runkowe audio
Odświe­żanie 30 kl/sek przy rozdziel­czości 2560 x 1440
Wanda­lo­od­porna obudowa IK10
Odporna na nieko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne, klasa szczel­ności IP66, obudowa nieko­ro­dująca NEMA 4X, praca w skrajnych tempe­ra­turach ‑40 °C ~ 55 °C
Bezpie­czeństwo Trend Micro
Techno­logia inteli­gentnego śledzenia ruchu

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Audio

Dwukierunkowe audio

Kompresja

H.264, H.265, MJPEG

Optyka

Obrotowa PTZ

Rodzaj kamery

Obrotowa

Rozdzielczość

4 MP

Technologie

Smart IR - adaptacyjny IR, Smart Stream - kompresja pasma, Trend Micro, WDR - rozszerzona dynamika

Typ urządzenia

Kamery IP

Zastosowanie

Zewnętrzne

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).