VIVOTEK SD9366-EH-v2

16 833  z VAT

Kategoria:

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

VIVOTEK SD9366-EH-v2 to profe­sjo­nalna kamera szybko­obrotowa wyposażona w wycie­raczkę. Posiada wbudowany oświe­tlacz IR, efektywny na odległość aż do 250 m oraz obiektyw z 30-krotnym zoomem optycznym. Dzięki zasto­so­waniu oświe­tlacza IR uzyskujemy dobrej jakości obraz w zupełnie ciemnym pomiesz­czeniu lub na dworze w nocy, przy zupełnym braku sztucznego oświe­tlenia. Zamon­towana na obiek­tywie kamery wycie­raczka zapewnia czysty obraz widzenia, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych.

Kamera została specjalnie zapro­jek­towana do nadzoru otwartych przestrzeni nawet w zupełnej ciemności. Idealnie sprawdza się w monito­ringu miejskim, miejsc takich jak ulice, skrzy­żo­wania, parki, wielko­po­wierzch­niowe parkingi, a także obszarów o znaczeniu strate­gicznym jak granica państwa, porty lotnicze czy obiekty wojskowe.

Dzięki zasto­so­waniu w kamerze techno­logii VAIR (Vari-Angle IR) możliwe jest automa­tyczne ustawienie kąta oświe­tlacza IR, tak aby zapewnić doskonałą jakość we wszystkich polach widzenia. Ponieważ SD9366-EH-v2 oferuje duży zoom optyczny stabi­li­zacja obrazu (EIS) jest szcze­gólnie istotną funkcją, dzięki temu nawet przy drganiach kamery obraz będzie czytelny.

Ponadto ten model posiada funkcję Audio Detection, dzięki temu możliwe jest urucho­mienie alarmu i/lub rozpo­częcie nagry­wania w momencie zareje­stro­wania niepo­ko­jącego dźwięku przekra­cza­jącego wskazany poziom. Z kolei funkcja Auto Tracking umożliwia podążanie kamery za porusza­jącym się obiektem. Kamera posiada także szereg funkcji popra­wia­jących jakość obrazu w trudnych warunkach oświe­tle­niowych czy pogodowych.

Obudowa kamery jest odporna na wszelkie nieko­rzystne oddzia­ły­wania zjawisk pogodowych, takich jak silne opady deszczu, wysoka wilgotność czy kurz. Szeroki zakres tempe­ratur pracy zapewnia nieza­wodność w czasie dużych mrozów i upałów. Dodatkowo metalowa, wanda­lo­od­porna obudowa zapewnia urządzeniu ochronę przed jakimi­kolwiek aktami wanda­lizmu, uderze­niami czy próbami znisz­czenia kamery.

Wbudowana wycie­raczka
Wbudowany oświe­tlacz IR typu VAIR (Vari-Angle IR)do 250 metrów
30-krotny zoom optyczny
Smart Stream II w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma
EIS (Electronic Image Stabi­li­zation) elektro­niczna stabi­li­zacja obrazu
WDR Pro poprawa obrazu w miejscach o wysokim kontraście oświe­tlenia
Dwukie­runkowe audio
Odświe­żanie 60 kl/sek przy rozdziel­czości 1080p Full HD
Wanda­lo­od­porna obudowa IK10
Odporna na nieko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne, klasa szczel­ności IP66, obudowa nieko­ro­dująca NEMA 4X, praca w skrajnych tempe­ra­turach ‑40 °C ~ 55 °C

Dodatkowe informacje

Audio

Dwukierunkowe audio

Kompresja

H.264, H.265, MJPEG

Optyka

Obrotowa PTZ

Rodzaj kamery

Obrotowa

Rozdzielczość

2 MP [FullHD]

Technologie

Smart IR - adaptacyjny IR, Smart Stream - kompresja pasma, WDR - rozszerzona dynamika

Typ urządzenia

Kamery IP

Zastosowanie

Zewnętrzne

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).