VIVOTEK SC8132

11 599  z VAT

Kategoria:

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Kamera SC8132 VIVOTEK to inteli­gentne urządzenie łączące funkcje czujnika zlicza­jącego i kamery monito­ru­jącej. Kamera posiada podwójny obiektyw i techno­logię 3D Depth, dzięki temu zlicza z dokład­nością do 98%. Dzięki temu kamera ta wybierana jest jako system automa­tycznego liczenia pasażerów (APC). Dodatkowo wysokiej jakości obraz zapewnia opera­torowi obraz w obszarze drzwi, gdzie zainsta­lowana jest kamera.

Model SC8132 został zapro­jek­towany specjalnie do zasto­sowań w pojazdach. Posiada wzmoc­nioną obudowę, złącze M12 i wszelkie niezbędne certy­fikaty bezpie­czeństwa niezbędne dla trans­portu. Kamera jest dostar­czana z zestawem monta­żowym umożli­wia­jącym insta­lację w różnych środo­wi­skach, w pozycji płaskiej lub pochy­lonej, na minimalnej wysokości 1,9 metra.

Kompleksowe dane o przepływie pasażerów zebrane przez kamerę SC8132 okazują się bardzo przydatne podczas optyma­li­zacji tras i rozkładów trans­portu masowego. Można je również wykorzystać, kontroli zajętości przez pasażerów pojazdu.

 

 

Dodatkowe informacje

Analityka wideo

Liczenie ludzi

Typ urządzenia

Kamery IP

Zastosowanie

Wewnętrzne

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).