VIVOTEK SC8131

10 467  z VAT

Kategoria:

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Kamera SC8131 to doskonałe narzędzie umożli­wiające w precy­zyjny sposób zliczać ludzi. Posiada 2 obiektywy i działa w oparciu o techno­logię głębi obrazu 3D. Kompak­towych rozmiarów kamera w dyskretny sposób może być zamon­towana na suficie.  Zaletą jest także możliwość zasilania kamery za pomocą PoE.

Specjalnie zapro­jek­towana kamera SC8131 umiesz­czona nad wejściem np. do sklepu, dzięki dwóm obiek­tywom naśla­du­jącym ludzkie oko, jest wstanie dokładnie śledzić poruszające się w polu widzenia osoby. Ponadto kamera jest w stanie rozróżnić inne niż ludzie poruszające się obiekty jak: zwierzęta, wózki dziecięce, wózki na zakupy. Tym samym zliczanie i późniejsza analiza są bardzo dokładne. Kamera doskonale radzi sobie także w przypadku grup osób i zatło­czonych miejsc, a także jest w stanie odfil­trować osoby dorosłe od dzieci. Dwukie­runkowe zliczanie osób odbywa się na określonym przepływie, a śledzenie obejmuję ruchomą ścieżkę, dzięki temu unika się podwójnego zliczania spowo­do­wanego zawra­caniem.

Kamera ta jest zinte­growana z oprogra­mo­waniem VAST /VAST2 CMS firmy Vivotek, co zapewnia przed­się­biorcom posia­danie nieza­wodnego narzędzia do analityki w miejscu sprzedaży, a także gwarantuje bezpie­czeństwo przez całą dobę. Użytkownik ma też dostęp do szybkiego i łatwego zarzą­dzalnego oprogra­mo­wania dzięki przyja­znemu inter­fejsowi i prezen­tacji danych w czytelnej formie graficznej np. w postaci wykresów linowych, słupkowych, kołowych. To wszystko znaczne ułatwia analizę danych i inter­pre­tację wyników. Dodatkowo wszystkie dane mogą być ekspor­towane do programu Microsoft Excel w celu dokony­wania dalszej analityki.

Zebrane dane przeli­czane są bezpo­średnio w kamerze, w związku z tym nie ma koniecz­ności korzy­stania z dodat­kowego komputera w celu dokonania analizy. W przypadku zerwana połączenia z siecią, nie tracimy pozyskanych danych, które zapisane są w kamerze.

Materiał wideo możemy oglądać na żywo, a także istnieje możliwość odtwa­rzania wcześniej nagranego materiału. Kamera obsługuje 3 strumieni wideo oraz umożliwia zdalne zarzą­dzanie monito­ringiem i integrację z oprogra­mo­waniem VAST/VAST2 CMS.

 

Dodatkowe informacje

Analityka wideo

Liczenie ludzi

Kompresja

H.264, MJPEG

Typ urządzenia

Kamery IP

Zastosowanie

Wewnętrzne

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).