Vivotek RX9401

1 630  z VAT

Kategoria:

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Sieciowy trans­koder Vivotek RX9401 to urządzenie, dzięki któremu możemy połączyć sieciowe urządzenia wideo (kamery IP oraz wideo serwery) ze sprzętem takim jak telewizor i monitor. Trans­koder pozwala  wyświetlać (bez możli­wości nagry­wania) obraz nawet  z 16 kanałów na monitorze, przy maksy­malnej rozdziel­czości kamer 8 MP. RX9401 wspiera także Standard ONVIF ułatwiający integrację z istniejącą już insta­lacją firm trzecich.

RX9401 zmienia strumień wideo z kamer IP i umożliwia jego wyświe­tlanie z wykorzy­staniem pojedyn­czego wyjścia HDMI. W zależ­ności od trybu, możliwe jest wyświe­tlanie obrazu w określonej liczbie kanałów.

Trans­koder RX9401 to bardzo ekono­miczne rozwią­zanie i stanowi doskonałą alter­natywę dla zwykłych kompu­terów, w celu wyświe­tlania obrazu. Dodatkowo pozwala na znaczne zredu­ko­wanie kosztów posia­dania komputera i oprogra­mo­wania VMS wyświe­tla­jącego obraz na monitorze. RX9401 nie posiada dysku twardego, dzięki temu też nie pojawiają się różnego rodzaju problemy związane z dyskiem HDD, jak i ograni­czenie awaryj­ności, a to z kolei znacznie poprawia jakość użytko­wania trans­kodera.

Urządzenie doskonale sprawdza się w przypadku lokalnego odtwa­rzania nagrań, a ponadto jest bardzo łatwe w obsłudze i zarzą­dzaniu, co z kolei wpływa na ograni­czenie długo­ter­mi­nowych kosztów związanych z koniecz­nością szkoleń użytkow­ników końcowych.

Dodatkową zaletą trans­kodera są jego kompaktowe wymiary i bezwen­ty­la­torowa konstrukcja (pasywny system chłodzenia). Dzięki temu urządzenie może być wykorzy­stywane przez każdy system nadzoru wizyjnego , gdzie wymagana jest oszczędność miejsca i nieza­wodność pracy. Niewielkich rozmiarów urządzenie może być zamon­towane do tylnej części monitora (standard VESA) lub na ścianie.

Kompaktowe wymiary i bezwen­ty­la­torowa konstrukcja
Kompresja H.265 / H.264
Wyświe­tlanie obrazu do 16 kanałów
Obsługa różnych trybów wyświe­tlania
Wyjście wideo HDMI z obsługą rozdziel­czości do 4K
Funkcja prosto­wania obrazu Dewarp
Łatwa i automa­tyczna konfi­gu­racja za pomocą jednego przycisku
Zgodność ze standardem ONVIF

Dodatkowe informacje

Typ urządzenia

Transkodery

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).