Vivotek MS9390-HV

5 392  z VAT

Kategoria:

Pozostało tylko: 1

Opis

MS9390-HV to multi­sen­sorowa, zewnętrzna 8 MP panora­miczna  kamera sieciowa wyposażona w oświe­tlacz IR. Jest to pierwsza kamera panora­miczna w portfolio VIVOTEK  wykorzy­stująca kompresję H.265 i idealnie uzupełnia ofertę kamer panora­micznych tego produ­centa. MS9390-HV zapewnia ultra szerokie pole widzenia — 180 st. horyzon­talnie, i w połączeniu z perfek­cyjnie dopra­cowaną techniką łączenia obrazu z 2 przetwor­ników zapewnia wysokiej jakości i rozdziel­czości panora­miczny obraz z rozle­głych przestrzeni tj. hale magazynowe, szkoły, boiska, sklepy, lunaparki, miejsca użytecz­ności publicznej. Model ten jest w stanie zastąpić kilka klasycznych kamer, co znacznie obniża koszty insta­lacji, a także skraca czas montażu i nakłady związane z zarzą­dzaniem i konser­wacją.

Kamera została tak zapro­jek­towana aby w prosty sposób można ją było zamon­tować bezpo­średnio na ścianie, a także posiada możliwość wewnętrznej regulacji nachy­lenia obiektywu o 20°, w celu uzyskania pożądanego kąta widzenia. Dostępnym akcesorium do MS9390-HV jest osłona przeciw­sło­neczna, która jest dołączona do kamery. Kamera MS9390-EV, została wyposażona w oświe­tlacz IR o efektywnym zasięgu do 20 metrów. Dzięki zasto­so­waniu oświe­tlacza IR uzyskujemy dobrej jakości obraz w zupełnie ciemnym pomiesz­czeniu lub na dworze w nocy, przy zupełnym braku sztucznego oświe­tlenia.

Kamera posiada także tzw. inteli­gentne funkcje, podno­szące bezpie­czeństwo. Model ten został wykonany z myślą o użytku w trudnych warunkach atmos­fe­rycznych. Obudowa kamery jest wanda­lo­od­porna i odporna na wszelkie nieko­rzystne oddzia­ły­wania zjawisk pogodowych.

Panora­miczny widok 180°
2 obiektywy
Całkowita rozdziel­czość 8 MP
Odświe­żanie 30 kl/sek przy rozdziel­czości 4512x1728
Oświe­tlacz Smart IR dla zapew­nienia skutecznego monito­ringu w nocy
Smart Stream III w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma
WDR Pro poprawa obrazu w miejscach o wysokim kontraście oświe­tlenia
SNV monito­ro­wanie w kolorze w warunkach słabego oświe­tlenia
Wbudowany mikrofon
Wanda­lo­od­porna obudowa IK10
Odporna na nieko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne, klasa szczel­ności IP66
Trzy letni okres ochrony! —  Bezpie­czeństwo Trend Micro

Dodatkowe informacje

Kompresja

H.264, H.265, MJPEG

Optyka

Panoramiczna 180°, Stało-ogniskowa

Rozdzielczość

8 MP

Technologie

Smart IR - adaptacyjny IR, Smart Stream - kompresja pasma, SNV - kolor w nocy, Trend Micro, VIVOCloud, WDR - rozszerzona dynamika

Typ urządzenia

Kamery IP

Analityka wideo

Inteligentne wykrywanie ruchu

Audio

Jednokierunkowe audio, Wbudowany mikrofon

Rodzaj kamery

Panoramiczna

Zastosowanie

Zewnętrzne

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).