Vivotek FE9382-EHV

5 726  z VAT

Kategorie: ,

Pozostało tylko: 2

Opis

VIVOTEK FE9382-EHV to 5‑megapikselowa kamera sieciowa typu fisheye z oświe­tlaczem IR. Prezentuje szcze­gółowy obraz w widoku 360° bez tak zwanych martwych stref, przy montażu urządzenia na suficie lub podłodze. Dzięki tak ekstre­malnie szero­kiemu kątowi widzenia, kamera może objąć swoim zasięgiem rozległy teren, zastę­pując tym samym nawet kilka trady­cyjnych kamer i szcze­gólnie polecana jest do wykorzy­stania w przypadku obser­wacji ogromnych, otwartych, jak i zamkniętych przestrzeni m.in. hali magazy­nowych i produk­cyjnych, centrów handlowych, parkingów, miejsc obsługi klientów w urzędach. Dzięki unikalnemu oświe­tla­czowi opraco­wanemu przez VIVOTEK do kamer fisheye, uzyskujemy dobrej jakości obraz w zupełnie ciemnym pomiesz­czeniu lub na dworze w nocy, przy zupełnym braku sztucznego oświe­tlenia.

Kamera FE9382-EHV posiada szereg funkcji popra­wia­jących jakość obrazu w trudnych warunkach oświe­tle­niowych czy pogodowych (WDR Pro, Defog).  Posiada także  tzw. inteli­gentne funkcje, podno­szące bezpie­czeństwo jak Tampering Detection, która powia­damia o wszel­kiego rodzaju próbach związanych z naruszeniem kamery.  Istotnym elementem jest wbudowany mikrofon umożli­wiający zapis dźwięku na odległość do 5 metrów, zewnętrzne wyjście audio, a także funkcja Audio Detection.

Obudowa kamery jest odporna na wszelkie nieko­rzystne oddzia­ły­wania zjawisk pogodowych, takich jak silne opady deszczu, wysoka wilgotność czy kurz. Szeroki zakres tempe­ratur pracy zapewnia nieza­wodność w czasie dużych mrozów i upałów. Dodatkowo metalowa, wanda­lo­od­porna obudowa zapewnia urządzeniu ochronę przed jakimi­kolwiek aktami wanda­lizmu, uderze­niami czy próbami znisz­czenia kamery.

Panora­miczny widok dookólny 360°(montaż na suficie i w podłodze), widok panora­miczny 180° (montaż na ścianie)
Wbudowany oświe­tlacz IR do 20 metrów
Wbudowany oświe­tlacz IR w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma
WDR Pro poprawa obrazu w miejscach o wysokim kontraście oświe­tlenia
Dwukie­runkowe audio — wbudowany mikrofon i wyjście audio
ePTZ – cyfrowa regulacja zbliżenia i poruszania się po obrazie
Odświe­żanie 30 kl/sek przy rozdziel­czości 1920x1920 (5 Mpix)
Bezpłatna aplikacja VIVOCloud do zarzą­dzania monito­ringiem w chmurze
Zgodność z normą EN50155
Wanda­lo­od­porna obudowa IK10
Odporna na nieko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne, klasa szczel­ności IP66, praca w skrajnych tempe­ra­turach ‑40°C — +50°C

Dodatkowe informacje

Kompresja

H.264, H.265, MJPEG

Optyka

Hemisferyczna 360°, Panoramiczna 180°, Stało-ogniskowa

Rozdzielczość

5 MP

Technologie

Smart IR - adaptacyjny IR, Smart Stream - kompresja pasma, VIVOCloud, WDR - rozszerzona dynamika

Typ urządzenia

Kamery IP

Audio

Dwukierunkowe audio, Wbudowany mikrofon

Rodzaj kamery

Rybie oko

Zastosowanie

Zewnętrzne

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).