VIVOTEK FD9371-HTV

2 150  z VAT

Kategoria:

Na stanie

Opis

Kamera ip FD9371-HTV firmy VIVOTEK to nowa profe­sjo­nalna zewnętrzna kopułkowa kamera sieciowa H.265, oferująca 30 klatek na sekundę przy 3 megapik­selach i wyjątkową jakość obrazu. Zasto­so­wanie techno­logii H.265 umożliwia uzyskanie wyższych i bardziej wydajnych współ­czyn­ników kompresji obrazu niż w poprzednich systemach H.264. Ponadto FD9371-HTV wykorzy­stuje techno­logię Smart Stream III i kodek kompresji H.265 firmy VIVOTEK, zmniej­szając przepu­stowość o ponad 90% , przy jedno­czesnym zacho­waniu dosko­nałej jakości obrazu w porów­naniu do trady­cyjnego H.264 bez inteli­gentnego przesy­łania strumie­niowego.

Jako profe­sjo­nalna kamera ip dzień / noc, FD9371-HTV jest również wyposażony w WDR Pro i SNV, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się doskonałą szcze­gó­ło­wością obrazu w każdych warunkach oświe­tle­niowych. Dodatkowo obudowa o stopniu ochrony IP66 zapewnia odporność na deszcz i kurz, gwaran­tując tym samym płynne działanie nawet w trudnych warunkach pogodowych. Obudowa kamery ze stopniem wytrzy­ma­łości  IK10 może również zapewniać ochronę przed aktami wanda­lizmu.

 • Prędkości kamery ip 30 kl / s @ 2048 x 1536
 • Smart Stream III w celu optyma­li­zacji wydaj­ności przepu­sto­wości kamery ip (redukcją wielkości archiwum nawet o 90%)
 • WDR Pro zapewnia niezrównaną widoczność w środo­wi­skach o wysokim kontraście
 • Zaawan­sowana optyka P‑iris
 • Wbudowany promiennik podczer­wieni, skuteczne do 30 metrów
 • Zdalne ustawianie ostrości i ognikowej w celu łatwego dopasowana kamery ip do sceny
 • Odporna na warunki atmos­fe­ryczne obudowa o stopniu ochrony IP66 i wanda­lo­od­porna IK10
 • SNV (najwyższa widoczność w nocy) w warunkach słabego oświe­tlenia
 • Obrót wideo dla widoku korytarza
 • DIS (cyfrowa stabi­li­zacja obrazu)
 • Aplikacja i portal VIVOCloud do całodo­bowego nadzoru

Dodatkowe informacje

Audio

Dwukierunkowe audio

Kompresja

H.264, H.265, MJPEG

Optyka

Moto-zoom, Zmienno-ogniskowa

Rodzaj kamery

Kopułka

Rozdzielczość

3 MP

Technologie

Smart Stream - kompresja pasma, SNV - kolor w nocy, VIVOCloud, WDR - rozszerzona dynamika

Typ urządzenia

Kamery IP

Zastosowanie

Zewnętrzne

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).