Vivotek FD9167-HT

2 167  z VAT

Kategoria:

Na stanie

Opis

Model FD9167-HT to 2 MP sieciowa, wewnętrzna kamera kopułkowa, o bardzo dobrych parame­trach wizyjnych wyposażona w techno­logie do nadzoru w trudnych warunkach oświe­tle­niowych i w nocy, zmien­no­ogni­skowy obiektyw P‑iris oraz techno­logię Remote Focus umożli­wiającą zdalne ustawienie ostrości.  Model ten polecany jest do zasto­so­wania w hotelach, restau­ra­cjach, halach produk­cyjnych, magazynach, budynki użytecz­ności publicznej, biurach.

W celu zapew­nienia jak dobrej jakości obrazu w nieko­rzystnych warunkach oświe­tle­niowych, zwłaszcza w porze nocnej, kamera wyposażona została w oświe­tlacz Smart IR. Dodatkowe techno­logie 3DNRSNV także wpływają na polep­szenie obrazu, poprzez redukcję szumów i gwarancję kolorowego obrazu w słabym oświe­tleniu. Z kolei techno­logia WDR PRO zapewnia dobrej jakość obrazu i widoczność w warunkach wysokiego kontrastu.

Kamera została wyposażone także w czujnik PIR, który precy­zyjnie wykrywa nawet najdrob­niejszy ruch, co pozwala wyzwolić zdarzenie dla kamery i np. rozpocząć nagry­wanie, wyświetlić alarm opera­torowi systemu i w ten sposób poprawić poziom bezpie­czeństwa. Kamera posiada także tzw. inteli­gentne funkcje, podno­szącą bezpie­czeństwo. Tampering Detection, która powia­damia o wszel­kiego rodzaju próbach związanych z naruszeniem integral­ności kamery. Istotnym elementem jest wbudowany mikrofon umożli­wiający zapis dźwięku na odległość do 5 metrów, a także funkcja detekcji audio.

Odświe­żanie 30 kl/sek przy rozdziel­czości 1920x1080 (2 MP)
Remote Focus — zbliżenie i regulacja ostrości z poziomu przeglą­darki
Smart Stream III w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma
WDR Pro poprawa obrazu w miejscach o bardzo wysokim kontraście oświe­tlenia
SNV monito­ro­wanie w kolorze w warunkach słabego oświe­tlenia
Dwukie­runkowe audio — wbudowany mikrofon i wyjście audio
PIR czujnik ruchu
Wbudowany oświe­tlacz Smart IR do 30 metrów
Trzy letni okres ochrony! —  Bezpie­czeństwo Trend Micro

Dodatkowe informacje

Kompresja

H.264, H.265, MJPEG

Optyka

Moto-zoom, Zmienno-ogniskowa

Rozdzielczość

2 MP [FullHD]

Technologie

Smart IR - adaptacyjny IR, Smart Stream - kompresja pasma, SNV - kolor w nocy, Trend Micro, VIVOCloud, WDR - rozszerzona dynamika

Typ urządzenia

Kamery IP

Audio

Dwukierunkowe audio, Wbudowany mikrofon

Rodzaj kamery

Kopułka

Zastosowanie

Wewnętrzne

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).