Promocja!

SONY SNC-VM601B

5 139  1 229  z VAT

Kategoria:

Na stanie

Opis

Kamera IP SONY SNC-VM601B to kopułka idealna do monito­ro­wania miejsc, w których wiele się dzieje i potrze­bujemy wsparcia ze strony bardziej “inteli­gentnych” urządzeń.

Model SNC-VM601B to kamera HD, która w rozdziel­czości 1280x1024 oferuje 30 kl./s, nieza­leżnie od tego czy wybie­rzemy kompresję H.264 czy MJPEG.

W modelu SNC-VM601B zasto­sowano platformę przetwa­rzania sygnału IPELA ENGINE EX, która dostarcza zaawan­so­wanych funkcji, takich jak techno­logia obróbki obrazu View-DR, XDNR czy DEPA Advanced.

Przy 130 dB techno­logia View-DR umożliwia wyraźne przed­sta­wienie obiektów nawet w wyjątkowo trudnych warunkach oświe­tle­niowych, na przykład przy wysokim kontraście lub silnym podświe­tleniu.

Techno­logia XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction) rejestruje wyraźne obrazy o niskim poziomie szumów przy słabym oświe­tleniu. Inteli­gentna analiza wideo i dźwięku

DEPA Advanced aktywuje alarmy zgodnie z regułami określonymi przez użytkownika. Mecha­nizmy analizy w kamerze zostały wzbogacone o dodatkowe funkcje, takie jak wykry­wanie twarzy, pozosta­wionych obiektów i usuniętych obiektów.

Czułość modelu SNC-VM601B ponad dwukrotnie przekracza czułość kamer 5. generacji — może działać już przy 0,05 lx w trybie kolorowym i 0,04 lx w trybie czarno-białym. Możliwość zasilania przy użyciu funkcji PoE (zgodnej z IEEE 802.3af), prądem przemiennym 24 V +/- 20% lub prądem stałym 12 V +/- 10% zapewnia łatwą insta­lację.

Funkcje kamery:

 • Wysoka jakość obrazu HD 720/30p

  Obraz HD 720/30p z maksy­malną rozdziel­czością do 1280 × 1024 znacznie zwiększa skuteczność monito­ringu.

 • Obrazy o wysokiej jakości i niskim poziomie zakłóceń dzięki przetwornikowi CMOS Exmor

  Używany w produktach trans­mi­syjnych firmy Sony przetwornik CMOS Exmor o wysokiej rozdziel­czości poprawia jakość rejestro­wanego obrazu dzięki niskiemu poziomowi zakłóceń.

 • Wyjątkowe funkcje systemu przetwarzania sygnału IPELA ENGINE EX

  System IPELA ENGINE EX obsługuje techno­logie View-DR i XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction) oraz inteli­gentną analizę wideo i dźwięku DEPA Advanced.

 • Technologia DEPA zapewnia inteligentne i konfigurowalne rejestrowanie obrazów i aktywowanie alarmów

  Platforma Sony DEPA oferuje inteli­gentną analizę wideo prowa­dzoną przy użyciu połączenia wbudo­wanej inteli­gencji kamery oraz reguł i filtrów określa­jących, które obrazy mają być zapisywane i kiedy ma zostać urucho­miony alarm.

 • Odporność na akty wandalizmu

  Kopułka kamery SNC-VM601B ma certy­fikat odpor­ności na akty wanda­lizmu IK10.

 • Praca przy niskim minimalnym oświetleniu

  Kamera SNC-VM601B może działać już przy oświe­tleniu 0,05 lx w trybie kolorowym (F1.2, View-DR wył., VE wył., AGC wł., 1/30 s, 30 kl./s) i 0,04 lx w trybie czarno-białym przy 50 IRE i 30 kl./s.

 • Wiele kodeków wideo i audio

  Kamera SNC-VM601B obsługuje kodeki wideo H.264 (profil wysoki, główny, podstawowy)/JPEG oraz kodeki audio AAC (16 kHz/48 kHz)/G.726/G.711).

 • Prawdziwa funkcja Dzień/noc do optymalizacji obrazów w każdych warunkach oświetleniowych

  Funkcja pracy dziennej i nocnej powoduje przełą­czanie trybów kamery — dziennego (kolorowego) i nocnego (czarno-białego) — w zależ­ności od poziomu oświe­tlenia. W trybie nocnym kamera reaguje na światło niemal podczerwone i może odtwarzać obrazy niewi­doczne gołym okiem.

 • Zgodność ze standardem ONVIF — pewność i współdziałanie

  Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum) w wersji Profile S. Jest to powszechnie akcep­towany protokół wymiany infor­macji pomiędzy sieciowymi urządze­niami wideo, a zgodność z nim zapewnia współ­dzia­łanie z wieloma produktami.

 

*UWAGI:

Wycofane z produkcji.

Dodatkowe informacje

Kompresja

H.264, MJPEG

Rozdzielczość

1,3 MP

Optyka

Zmienno-ogniskowa

Typ urządzenia

Kamery IP

Rodzaj kamery

Kopułka

Zastosowanie

Wewnętrzne

Analityka wideo

Inteligentne wykrywanie ruchu

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).