Promocja!

SONY SNC-VB600B

3 597  1 229  z VAT

Kategoria:

Na stanie

Opis

Stało­po­zy­cyjna kamera sieciowa SONY SNC-VB600B oferuje nowy zestaw funkcji i poziom wydaj­ności kamery HD do wideomo­ni­to­ringu o maksy­malnej rozdziel­czości 1280 x 1024 pikseli i podwyż­szonej czułości dzięki nowemu przetwor­nikowi CMOS Exmor.

Kamera SNC-VB600B jest wyposażona w system przetwa­rzania sygnału IPELA ENGINE EX, który zapewnia zaawan­sowane funkcje, takie jak uspraw­nione przetwa­rzanie obrazu przy użyciu techno­logii View-DR, XDNRDEPA Advanced.

Techno­logia View-DR o zakresie dynamiki 130 dB wyraźnie rejestruje obiekty nawet w bardzo trudnych warunkach oświe­tle­niowych, takich jak silne oświe­tlenie tylne lub wysoki kontrast.

Techno­logia XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction) rejestruje wyraźne obrazy o niskim poziomie szumów przy słabym oświe­tleniu. Inteli­gentna analiza wideo i dźwięku

DEPA Advanced aktywuje alarmy zgodnie z regułami określonymi przez użytkownika. Mecha­nizmy analizy w kamerze zostały wzbogacone o dodatkowe funkcje, takie jak wykry­wanie twarzy, pozosta­wionych obiektów i usuniętych obiektów.

Kamera SNC-VB600B zapewnia ponad dwukrotnie wyższą czułość niż kamery 5. generacji przy minimalnym oświe­tleniu 0,05 luksa w trybie kolorowym i 0,04 luksa w trybie czarno-białym. Możliwość zasilania przy użyciu funkcji PoE (zgodnej z IEEE 802.3af), prądem przemiennym 24 V +/- 20% lub prądem stałym 12 V +/- 10% zapewnia łatwą insta­lację.

Funkcje kamery:

 • Wysoka jakość obrazu HD 720

  Obraz HD 720 z maksy­malną rozdziel­czością do 1280 x 1024 znacznie zwiększa skuteczność monito­ringu.

 • Obrazy o wysokiej jakości i niskim poziomie zakłóceń dzięki przetwornikowi CMOS Exmor

  Używany w produktach trans­mi­syjnych firmy Sony przetwornik CMOS Exmor o wysokiej rozdziel­czości poprawia jakość rejestro­wanego obrazu dzięki niskiemu poziomowi zakłóceń.

 • Wyjątkowe funkcje systemu przetwarzania sygnału IPELA ENGINE EX

  System IPELA ENGINE EX obsługuje techno­logie View-DR i XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction) oraz inteli­gentną analizę wideo i dźwięku DEPA Advanced.

 • Technologia DEPA zapewnia inteligentne i konfigurowalne rejestrowanie obrazów i aktywowanie alarmów

  Platforma Sony DEPA oferuje inteli­gentną analizę wideo prowa­dzoną przy użyciu połączenia wbudo­wanej inteli­gencji kamery oraz reguł i filtrów określa­jących, które obrazy mają być zapisywane i kiedy ma zostać urucho­miony alarm.

 • Praca przy niskim minimalnym oświetleniu

  Kamera SNC-VB600B pracuje przy minimalnym oświe­tleniu na poziomie 0,05 luksa w trybie kolorowym (F 1,2, View-DR WYŁ., VE WYŁ., AGC WŁ., 1/30 s, 30 kl./s) i 0,04 luksa w trybie czarno-białym przy 50 IRE i 30 kl./s.

 • Wiele kodeków wideo i audio

  Kamera SNC-VB600B obsługuje kodeki wideo H.264 (profil wysoki, główny, podstawy)/JPEG oraz kodeki audio AAC (16 kHz/48 kHz)/G.726/G.711)

 • Prawdziwa funkcja Dzień/noc do optymalizacji obrazów w każdych warunkach oświetleniowych

  Funkcja dzień/noc automa­tycznie przełącza w kamerze tryby Dzień (kolorowy) i Noc (czarno-biały) w zależ­ności od poziomu oświe­tlenia. W trybie Noc filtr odcinający światło podczerwone jest wyłączany, dzięki czemu kamera reaguje na światło niemal podczerwone i może odtwarzać obrazy niewi­doczne gołym okiem.

 • Zgodność ze standardem ONVIF — pewność i współdziałanie

  Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum) w wersji Profile S. Jest to powszechnie akcep­towany protokół wymiany infor­macji pomiędzy sieciowymi urządze­niami wideo, a zgodność z nim zapewnia współ­dzia­łanie z wieloma produktami.

 

*UWAGI:

Wycofane z produkcji.

Dodatkowe informacje

Kompresja

H.264

Optyka

Zmienno-ogniskowa

Rozdzielczość

1,3 MP

Typ urządzenia

Kamery IP

Rodzaj kamery

Box

Analityka wideo

Inteligentne wykrywanie ruchu

Zastosowanie

Wewnętrzne

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).