VIVOTEK FE9191

5 392  z VAT

Kategoria:

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

VIVOTEK FE9191 to wewnętrzna 12-megapik­selowa kamera sieciowa typu fisheye. Prezentuje szcze­gółowy obraz w widoku 360° bez tak zwanych martwych stref, przy montażu urządzenia na suficie lub podłodze i 180° przy montażu na ścianie. Dzięki tak ekstre­malnie szero­kiemu kątowi widzenia, kamera może objąć swoim zasięgiem rozległy teren, zastę­pując tym samym nawet kilka trady­cyjnych kamer i szcze­gólnie polecana jest do wykorzy­stania w przypadku obser­wacji ogromnych, m.in. hali magazy­nowych i produk­cyjnych, lotnisk, centrów handlowych, miejsc obsługi klientów w urzędach.

Atutem VIVOTEK jest przetwa­rzanie tzw. prosto­wanie (ang. dewrap) specy­ficznego rodzaju obrazu uzyski­wanego z kamery typu fisheye, bezpo­średnio w kamerze. Dzięki temu użytkownik może korzystać z bardziej przyja­znych i użytecznych formatów obrazu nawet w przeglą­darce inter­ne­towej (nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogra­mo­wanie).

Kamera FE9191 posiada szereg funkcji popra­wia­jących jakość obrazu w trudnych warunkach oświe­tle­niowych czy pogodowych, także tzw. inteli­gentne funkcje, podno­szące bezpie­czeństwo i zaawan­sowaną funkcję analizy treści wideo (VCA) — Smart 360 VCA. Istotnym elementem jest wbudowany mikrofon umożli­wiający zapis dźwięku na odległość do 5 metrów, zewnętrzne wyjście audio, a także funkcja Audio Detection.

Panora­miczny widok dookólny 360°(montaż na suficie i w podłodze), widok panora­miczny 180° (montaż na ścianie)
Kompresja H.265, H.264 i MJPEG
Smart Stream II w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma
WDR Pro poprawa obrazu w miejscach o wysokim kontraście oświe­tlenia
Dwukie­runkowe audio – wbudowany mikrofon i wyjście audio
ePTZ – cyfrowa regulacja zbliżenia i poruszania się po obrazie
Bezpłatna aplikacja VIVOCloud do zarzą­dzania monito­ringiem w chmurze
Trend Micro IoT Security
Odświe­żanie 30 kl/sek przy rozdziel­czości 2816 x 2816

 

 

Dodatkowe informacje

Analityka wideo

Inteligentne wykrywanie ruchu

Audio

Dwukierunkowe audio, Wbudowany mikrofon

Kompresja

H.264, H.265, MJPEG

Optyka

Hemisferyczna 360°, Panoramiczna 180°, Stało-ogniskowa

Rodzaj kamery

Rybie oko

Rozdzielczość

12 MP

Technologie

Smart Stream - kompresja pasma, Trend Micro, VIVOCloud, WDR - rozszerzona dynamika

Typ urządzenia

Kamery IP

Zastosowanie

Zewnętrzne

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).