Kamery 180° 

oferta panoramiczna

Suma Solutions Sp. z o.o. oferuje Ci możliwość zakupienia wymienionych modeli kamer ip na promocyjnych warunkach. Udział w ofercie „panoramiczna” jest dedykowany dla partnerów biznesowych i branżowych, którzy zarejestrują chęć udziału w promocji, wypełniając formularz rejestracji promocji panoramicznej (warunek konieczny). Promocja jest ograniczona ilościowo do wyczerpania zapasu lub do 31 maja 2020 r.  

W ofercie wskazano ceny netto.
Promocja obejmuje poziomy cenowe:
– B2B – cena promocyjna dla firm dostępna w naszym sklepie internetowym.
– BRANŻA – cena dostępna dla firm branżowych po wypełnieniu formularza.
– EXPERT – cena dostępna dla firm z ukończonym szkoleniem panoramicznym.

B2B

zakup w sklepie
  • extra cena

branża

zarejestrowany partner
  • upust branżowy
Popularne

EXPERT

po szkoleniu eksperta
  • upust experta

Produkty objęte promocją

Kamera IP 180° CC8160

2MP, 30fps, z mikrofonem

KAMERA IP 180° CC8370-HV

3MP, 30fps, WDR Pro, SNV

KAMERA IP 180° CC9381-HV

5MP, H.265, 30fps, 15M IR, WDR Pro, SNV

Formularz udziału w

Aby otrzymać cennik promocyjny wypełnij formularz promocji. W odpowiedzi otrzymasz dostęp do cennika promocji panoramicznej.

Pozostałe Kamery IP Panoramiczne 180°

MS9390-HV

MS9321-EHV

CC8371-HV

Regulamin promocji panoramicznej (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki sprzedaży premiowej wymienionych kamer, które należy spełnić, aby otrzymać premię opisaną dalej
(dalej „Promocja”).

Organizatorem Promocji jest Suma Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Panewnicka 109 Suma Solutions Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i firmowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Suma Solutions Sp. z o.o. w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Nagrodą w Promocji demokratycznej jest zniżka wartościowa (dalej „Premia”) wskazana w tabeli, którą otrzymuje zarejestrowany uczestnik promocji.

Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w ramach jednej Promocji. 

W promocji zniżka jest uwzględniona natychmiast w zamówieniu.

Promocja rozpoczyna się 04.05.2020 r. i trwa do dnia 31.05.2020 r

Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady uczestnictwa w Promocji.
W Promocji może wziąć udział firma, która łącznie spełnia następujące warunki (1,2,3,4):
1) Reprezentant firmy ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) Nie jest pracownikiem, ani partnerem kontraktowym Suma Solutions Sp. z o.o.,
3) Zarejestrował udział firmy przez wypełniony formularz rejestracji w promocji za pośrednictwem niniejszej strony,
4) Promocja nie łączy się z zarejestrowanymi kwotacjami projektowymi i takowe się nie uzupełniają. 

Uczestnik uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
1) zarejestruje firmę do udziału w promocji,
2) w dniu zakupu, zakupi wskazaną ilość produktów. Premia zostanie przekazana uczestnikowi w formie upustu cenowego w zamówieniu.

Prawo do Premii nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także Uczestnik nie może wskazać innego sposobu do wypłaty Premii (swojego bądź innej osoby) niż te wynikające z zarejestrowanej firmy w promocji.

Postanowienia końcowe
1. Każda promocja organizowana przez Suma Solutions Sp. z o.o. jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia „Regulamin sprzedaży SUMA SOLUTIONS.” oraz obowiązujące przepisy prawa.
3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Suma Solutions Sp. z o.o. 

Log In

Sign Up

Cart