VAST2

Nowości w oprogramowaniu VAST2 (v2.11)

Dodane funkcje:

Możliwosć dodania NVR jako podstacji przez usługę VivoCloud
Dostosowane powiadomienia alarmowe
Szybkie wyszukiwanie data magnet
Nowa integracja rozwiązania kontroli dostępu – SOYAL

Dodaj podstację NVR z VIVOCloud

Od teraz każdy użytkownik może dodać rejestrator z serii ND nie posiadający stałego adresu IP do stacji VAST2 poza siecią lokalną jako podstacja za pośrednictwem chmury VivoCloud


Dostosowane powiadomienia alarmowe
Poszczególni użytkownicy klienta VAST 2 mogą konfigurować rodzaje alarmów, o których chcą być powiadamiani, zmniejszając rozpraszanie nieistotnych powiadomień o alarmach. Ta konfiguracja może być zachowana na każdym komputerze klienckim.

Szybkie wyszukiwanie Data Magnet

Aby poprawić użyteczność zintegrowanej aplikacji Data Magnet, użytkownicy mogą kliknąć dowolne dane źródłowe Data Magnet wyświetlane w podglądzie na żywo. VAST 2 automatycznie wyszuka powiązane zdarzenia, zapewniając użytkownikowi szybkie i łatwe wyniki wyszukiwania.

Nowe rozwiązanie kontroli dostępu innej firmy – SOYAL


VAST 2 dodaje teraz nowe rozwiązania kontroli dostępu od partnera zewnętrznego – SOYAL. Rozwiązania do kontroli dostępu zapewniają proste i skuteczne operacje za pomocą funkcji Data Magnet, zapewniając pełną ochronę w scenariuszach o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą wybrać partnera zewnętrznego, Chiyu lub SOYAL, zgodnie z ich wymaganiami. Zdarzenia kontroli dostępu można następnie wyświetlać i opisywać wraz z powiązanymi klipami wideo, aby łatwo zarządzać szczegółowymi danymi odwiedzających.