Smart VCA

Analityka w VIVOTEK

Vivotek wprowadził nowe, dodatkowe funkcje analityki do swoich kamer IP. Funkcje inteligentne, które zostały zaimplementowane, znacząco obniżają koszty realizacji i utrzymania projektu, ponieważ wszystkie niezbędne operacje odbywają się na urządzeniu brzegowym. Kamery Vivotek realizują inteligentne rozwiązania w dwóch prostych krokach. Pierwszym jest skonfigurowanie odpowiedniej analityki, natomiast w drugim utworzenie zdarzenia, i akcji jaka ma być wykonana. Kamera posiada możliwość wygenerowania zdarzenia w rejestratorach Vivotek, programie VAST2 oraz odpowiednią wtyczkę do profesjonalnego oprogramowania VMS Milestone.

Wykrywanie stref z ograniczeniami

Pierwszą z nowych , dostępnych już w wybranych kamerach analityk, jest Wykrywanie stref z ograniczeniami.

Oznaczone są 2 strefy. Jednym polem jest strefa zdefiniowana (Define Zone), od której zależy zachowanie kamery po wtargnięciu obiektu w drugie wyznaczone pole (Restrictet Zone). Rozwiązanie to można zastosować również w przypadku intruzów wspinających się po ścianach, obiektów z recepcją, oraz wszystkich miejsc, gdzie występują strefy chronione lub niebezpieczne.

Przed wejściem do strefy zastrzeżonej najpierw osoba obserwowana musi wejść do strefy zdefiniowanej, jeżeli pominie tę strefę – wyzwoli się alarm.

Także wejście do strefy zastrzeżonej, z niewłaściwego kierunku lub niebezpośrednio może skutkować wyzwoleniem zdefiniowanego alarmu.

Wykrywanie zasad naruszania parkowania.

Dzięki tej funkcjonalności, możliwe jest wyznaczenie strefy, w której pojawienie się pojazdu wyzwoli alarm. Dodatkowo, możliwe jest zdefiniowanie czasu przebywania pojazdu w strefie. Przydatna funkcja, która oprócz wykrycia naruszenia zasady zakazu zatrzymania, może wykryć, czy został naruszony zakaz postoju. W Polsce, według przepisów ruchu drogowego, postojem jest unieruchomienie pojazdu na dłużej niż 1 minuta.

Zaawansowane inteligentne śledzenie

Wraz z pojawieniem się kamery SD9384-EHL, do zestawu funkcji dołączyło zaawansowane, inteligentne śledzenie. Takie rozwiązanie pozwala zredukować fałszywe podążanie, które może odwrócić uwagę kamery od prawdziwego zagrożenia.
W większości dostępnych na runku kamer PTZ śledzenie rozpoczyna się po wykryciu obiektu/intruza. Vivotek poszedł o krok dalej. Teraz obiekt będzie śledzony jedynie wtedy, gdy zostanie wykryte:
1) Przekroczenie linii przez intruza
2) Wałęsanie się
3) Wykrycie twarzy
4) Wtargnięcie do zastrzeżonej strefy