Gotowe rozwią­zania — skorzystaj z pomysłów

.Ninja

.Ninja — jak działamy

Tworzymy

W tym dziale tworzymy rozwią­zania z większością systemów, które pomogą nam w zarzą­dzaniu, ale również podwyższą nasze bezpie­czeństwo. Przekonaj się jak wiele możesz zyskać wykorzy­stując system monito­ringu IP. Jeśli masz swój orygi­nalny pomysł — powiedz nam, razem pomożemy Ci go zreali­zować. 

Wybierz jedno z propo­no­wanych rozwiązań. 

partnerzy technologiczni

Rozwią­zania tech firm znajdziesz w naszych projektach. Indywi­dualne podejście i indywi­dualna wycena projektowa.

projekt szyty na miarę

Jeśli w propo­no­wanych przez nas rozwią­za­niach nie znalazłeś tego czego szukasz, ale wiesz, że możemy Ci pomóc to napisz do nas. Chętnie zreali­zujemy Twój pomysł.

Jak pracujemy

Indywidualne podejście

Nawet przy naszych gotowych rozwią­za­niach staramy się indywi­du­alnie podchodzić do klienta i każdy projekt dosto­so­wujemy do potrzeb. Dzięki stworzeniu kategorii możemy szybciej i lepiej przygo­tować rozwią­zanie dzięki naszym specja­listom. Współ­pra­cujemy z ekspertami, którzy pomagają nam w integracji naszego systemu analityki wideo z innym systemem. Dzięki temu osiągamy wysokie wyniki i ułatwiamy pracę i życie.

Wspieramy na każdym etapie projektu

audyt • zarzą­dzanie projektem • odbiór projektu • eksplo­atacja systemu

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).