Nie wydawaj floty na flotę

Monitoring pojazdów to nie tylko ewidencja zdarzeń, do których dochodzi każdego dnia. Monitoring pojazdów to wachlarz narzędzi dających możliwość rozpa­try­wania rekla­macji, zapew­nienia bezpie­czeństwa pasażerom znajdu­jącym się już w pojezdzie jak i tym którzy wsiadają czy go opusz­czają. Dzięki zaawan­so­wanym rozwią­zaniom dyspo­zy­torzy mogą w łatwy sposób zwery­fi­kować zdarzenie czy aktualną sytuację w pojeździe. Dodatkowo mogą sprawdzić jego lokali­zację. To nie tylko monitoring szynowych środków trans­portu ale również autobusów i busów pasażer­skich, monitoring śmieciarek, monitoring samochodów trans­por­towych czy pojazdów do ewiden­cjo­no­wania stanu dróg.

Zyskujesz:
- kompleksowe rozwią­zanie dające szeroki wachlarz możli­wości
- zdalny i centralny dostęp do całego systemu monito­ringu
- możliwość integracji z systemami zlicza­jącymi pasażerów
- integrację z modułem GPS i zdalną lokali­zację pojazdów

Wielu przewoź­ników posiada wykwa­li­fi­ko­wanych pracow­ników, mogących samodzielnie wykonać insta­lację na pojazdach. Mając jednak na uwadze fakt, że monitoring pojazdów to przed­się­wzięcie wymagające sporej wiedzy i doświad­czenia, oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji.

Proponowane produkty

Kamera IP MD8563-EH

2Mpix, EN50155 TX, ‑40°C ~ 70°

Rejestrator NV9411P

PoE, GPS, LTE, WiFi

KAMERA IP MD8564-EH

2Mpix, WDR Pro, IK10+, EN50155 TX

Zainteresowany?

Zapra­szamy do kontaktu.

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).