Liczenie osób

Infor­macje na temat ilości osób, które odwie­dziły nasz lokal to nie tylko dane do statystyk. Dzięki temu łatwiej planować pracę swojego zespołu czy też w lepszy sposób zwięk­szysz zbyt na dany produkt. Jako lider w systemie liczenia 3D możemy pochwalić się wieloma referen­cjami. Nasz gotowy system pozwala uzyskać wyniki ze skutecz­nością do 98%. Nie wierzysz? Przyjedź do nas i przekonaj się na własne oczy. Zapra­szamy Cię do naszego biura gdzie mamy przygo­towane miejsce do przepro­wa­dzania testów. Dzięki temu nie tylko zobaczysz w jaki sposób działa gotowy system, ale również nauczysz się go skonfi­gu­rować.

Zyskujesz:
- bardzo dokładne dane, które pomogą Ci w zarzą­dzaniu swoją organi­zacją
- dodatkowy podgląd przy wej/wyj dzięki kamerze zlicza­jącej
- pewność, że system będzie działał jak należy dzięki specja­listom, którzy pomogą Ci w konfi­gu­racji
- możliwość wykupienia ochrony serwi­sowej, dzięki której przy każdej awarii nie zostawimy Cię z problemem
- dopasujemy system dla Twoich wymagań (może to być liczenie za pomocą kamer 3D bądź kamer 2D)
- możliwość integracji systemu liczenia z monito­ringiem wideo i innymi systemami IP

Tajniki Zarzą­dzania Sprzedażą  

  • - zwiększ dokładność narzędzi zlicza­jących
  • - usprawnij podej­mo­wanie decyzji
  • - ulepsz zarzą­dzanie perso­nelem
  • - oszacuj efektywność działań marke­tin­gowych
  • - podnieś dochód ze sprzedaży


SYSTEM RAPORTÓW KLIENT / SERWER

Kamera  do zliczania osób Vivotek jest zinte­growana z systemem VAST CMS, zapew­niając przed­się­biorcom nieza­wodne narzędzia do analityki w miejscu sprzedaży, ochrony ludzi i mienia przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu.

Wysoka wydajność i skuteczność
Kamera stereo generuje dane liczenia ludzi oraz śledzenia ścieżki.
Techno­logia 3D pozwala na odróż­nienie osób pod względem wzrostu dzięki czemu możemy ziden­ty­fi­kować osoby dorosłe,dzieci, pojedyncze osoby lub grupy od obiektów takich jak koszyki i wózki. Dwukie­runkowe zliczania osób na określonym przepływie danych, pozwala na uniknięcie podwójnego liczenia. Na skuteczność pracy kamery nie wpływają cienie i refleksy światła.

Łatwa insta­lacja i konfi­gu­racja
Stylowa obudowa w kompak­towym rozmiarze, możliwość dyskretnego i łatwego montażu na suficie. Jeśli chcesz samemu zamon­tować i skonfi­gu­rować swoją kamerę zliczającą zapisz się na indywi­dualne szkolenie online. Wystarczy wysłać swój adres mailowy, przecież to takie proste jak insta­lacja kamery 3D.Zainteresowany?

Chcesz dowie­dzieć się jeszcze więcej to zapra­szamy do kontaktu.

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).