Produkty VIVOTEK Inc

Specjalizacje

Wybierz spe­cja­li­za­cje i spo­tkaj się z nami na pre­zen­ta­cje pro­duk­tu.

Katalog

Pobierz kata­log naszych pro­duk­tów. Poma­ga­my w dobo­rze pro­duk­tów

sklep

Przejdź do skle­pu aby poznać pro­duk­ty VIVOTEK

 

Licytacja już w czwartek — kamera CC8371-HV

Pierwsza licytacja 1 marca – start o godz. 12.00.

Na pierw­szy ogień idzie Wasz ulu­bio­ny model pano­ra­micz­nej, kom­pak­to­wej  kame­ry CC8371-HV z oświe­tla­czem IR

Na pierw­szy ogień idzie Wasz ulu­bio­ny model pano­ra­micz­nej, kom­pak­to­wej  kame­ry CC8371-HV z oświe­tla­czem IR

Wię­cej infor­ma­cji o licy­ta­cjach znaj­dziesz tutaj:

Aby przy­stą­pić do licy­ta­cji trze­ba mieć aktyw­ne kon­to w skle­pie VIPOS, nie cze­kaj­cie na reje­stra­cję do ostat­niej chwi­li! 

Zare­je­struj się do skle­pu VIPOS:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl