Konakt

W dowolnej sprawie

biuro@suma.com.pl

Infolinia 801 084 086

dla telefonów komórkowych +48 32 757 98 55

Siedziba firmy Katowice

Adres

SUMA SOLUTIONS Sp. z o. o.
Sie­dzi­ba fir­my
Panew­nic­ka 109 40–761Katowice

Kon­takt

+48 32 258 05 97
+48 32 258 03 15

Godzi­ny pra­cy

Pon — Pt 08:00 — 16:00

Oddział firmy Kraków

Adres

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.
Oddział fir­my
Bul­wa­ro­wa 31 31–751 Kra­ków

Kon­takt

+48 12 333 66 07 
+48 12 333 66 06

Godzi­ny pra­cy

Pon — Pt 08:00 — 16:00

 

Napisz do nas

Ta wia­do­mość zosta­nie dostar­czo­na do biu­ra Suma solu­tions Sp. z o.o.  biuro@suma.com.pl

Korzy­sta­jąc z tego for­mu­la­rza, zga­dzasz się na prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie two­ich danych przez tę stro­nę.