fbpx

Nasz zespół był zaangażowany w niektóre z największych i najbardziej prestiżowych projektów bezpieczeństwa w Polsce a nawet w Europie, w tym w krytyczną infrastrukturę krajową, bazy wojskowe, obiekty rządowe, hotele, centra danych, zakłady użyteczności publicznej, obiekty handlowe i rekreacyjne, uniwersytety, obiekty transportowe, więzienia, posterunki policji, zakłady produkcyjne, parkingi, składy celne, siedziby firm i CCTV w przestrzeni publicznej.

Pomagamy w procesie inwestycyjnym

Kreacja, badanie i projektowanie

doświadczenie & dobra praktyka

Jesteśmy jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie w zakresie zabezpieczeń technicznych we wszystkich aspektach bezpieczeństwa fizycznego, w tym elektronicznych systemów bezpieczeństwa, i związanych z nimi polityk, procedur i wymagań dotyczących infrastruktury wsparcia.

Nasz zespół  posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów każdej wielkości, obejmujących cyfrową sieć telewizji przemysłowej, kontrolę dostępu, zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem. 

Wraz z fundacją Ingraft której jesteśmy fundatorem,  działamy na rzecz inkluzji społecznej i międzykulturowej oraz neuroróżnorodności w projektowaniu doświadczeń i przestrzeni odpowiedzialnych społecznie.

Inspirują nas ludzie w swojej różnorodności – biologicznej, językowej i kulturowej. Czerpiąc z wiedzy o człowieku – pokazujemy nowe modele  – edukacji, projektowania doświadczeń i przestrzeni  z wykorzystaniem  technologii i sztuki. 

W procesie projektowym, wspieramy sektor biznesowy, firmy i instytucje, a naszym celem jest upowszechnianie  wiedzy oraz wdrażanie sprawdzonych  rozwiązań dla osób o  zróżnicowanych potrzebach komunikacyjnych.     

Fundacja szkoli  pracowników w firm w zakresie neuroróżnorodności i komunikacji międzykulturowej z uwzględnieniem języków migowych. Szkolenia sprofilowane są pod kątem podniesienia kompetencji pracowników w zakresie obsługi klientów, współpracy w zróżnicowanym zespole oraz projektowania zintegrowanych systemów komunikacji i przestrzeni odpowiedzialnych społecznie.

Korzystając z naszej wiedzy, firma ma szansę zbudować zespół o zróżnicowanych kompetencjach, zaprojektować rozwiązania przyjazne użytkownikom o różnych możliwościach i ograniczeniach komunikacyjnych. Zamiast podkreślać aspekty niepełnosprawności, uczymy o odmienności i korzyściach rozwiązań opartych na wiedzy z zakresu antropologii komunikacji.

Dzięki takim działaniom, firmy zyskują profil inkluzywnych, etycznych, promujących zrównoważony rozwój i neuroróżnorodność.

SUMA.CONSULTING

Jesteśmy niezależnymi konsultantami – w usługach konsultingowych zapewniamy kreację systemu, badanie możliwości technicznych, projektowanie systemu i nadzór nad wykonawstwem. 

Jak pracujemy

Kreacja, Badanie i Projektowanie

KREACJA – Pierwszym etapem każdego zlecenia gruntowne ustalenie  zakresu zlecenia, zrozumienia specyficznych zagrożeń, ryzyka i praktyk biznesowych klienta. BADANIE – W drugim etapie rozpoczynamy badania nad rozwiązaniami w zakresie wymagań zlecenia na poziomie szczegółowości podyktowanym przez uzgodniony brief klienta. PROJEKTOWANIE – Uzgadniane i szczegółowo projektowane jest wstępne rozwiązanie w zakresie wymagań zlecenia.

01

Kreacja

wymaga to od nas zrozumienia specyficznych zagrożeń, ryzyka i praktyk biznesowych klienta celem doboru zespołu z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem.

02

Badanie

obejmuje wykonalności, optymalizacje projektów, analizę kosztów, wymagań cywilnoprawnych i infrastrukturalnych, rozwój procedur i polityk systemów.

03

Projektowanie

obejmujące wykonanie całej dokumentacji pomocniczej, schematów i planów CAD, arkuszy kalkulacyjnych i raportów z analizy technicznej i kosztowej.

04

Realizacja

obejmuje raport z audytu, dokumentacji specyfikacji, pakietu przetargowego, dokumentacje testową, portfel szkoleń lub uzgodniony pakiet zarządzania kontraktem lub umową reprezentacji klienta.

Wspieramy przez całą drogę projektu .

audyt • zarządzanie projektem • odbiór projektu • wybór wykonawcy • eksploatacja systemu

Nie jesteś sam w inwestycji

profesjonalne usługi doradztwa

Nasze usługi pomagają w optymalizacji procesu inwestycyjnego w zakresie doboru i obiektywnej oceny bierzących i przewidywanych potrzeb inwestor vs dostępnych rozwiązań rynkowych.

Wyzwania jakie możesz spotkać

Log In

Sign Up

Cart