Szkolimy — Wspieramy — Działamy

.expert

Wiedza i współpraca

Wideo iP
bez Tajemnic

Szkol się z nami i dołącz do programu partner­skiego SUMA.EXPERT

Nasz program szkole­niowy zapewnia możliwość uczest­nictwa Twojej firmy na rynku średnio i wysoko zaawan­so­wanych systemów monito­ringów wideo ip.

Przed naszymi Partnerami otwieramy drogę aby  wystę­pować na rynku zarówno samodzielnie, w wewnętrznych konsor­cjach jak i w umowie partner­skiej z naszą firmą.
Zyskujesz doświad­czenie,  finan­so­wanie i możliwość reali­zacji  tematów integru­jących najlepsze rozwią­zania repre­zen­to­wanych przez nas firm. 

Wspieramy Na Każdym
Etapie Obsługi projektu

Sam Zadecydujesz O Kolejnym Kroku W Rozwoju Swojej Firmy

Program .EXPERT dla Partnerów Handlowych  składa się z trzech poziomów współ­pracy, każdy dający wymierną korzyść biznesową

B2B

Stabilny I Profesjonalny

Zareje­strowany Partner.
Zapewnimy Ci dostęp do stabilnej i profe­sjo­nalnej obsługi dystry­bu­cyjnej.

PRO

Członek Grupy .Expert

Autory­zowany Partner.
Wykorzystaj nasze szkolenia i siłę zrzeszenia firm, tworzenia kompe­tencji we wdrażanych projektach.

EXPERT

Autoryzowany .Expert

Autory­zowany expert.
Dołącz do naszego zespołu podpi­sując umowę o stałej współ­pracy i realizuj z nami wspólnie wdrożenia.

Podejmij współpracę

Aby rozpocząć współ­pracę z nami — wypełnij formularz.

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).