Szkolenia zamawiane

Szkolenia organizujemy w małych zespołach zadaniowych jak i w formie wykładów i prezentacji dla większych grup specjalistów. Dysponujemy własną 16 osobową salą szkoleniową w Katowicach.   

Szkolenia zamawiane

Dla poniższych grup produktowych organizujemy płatne i bezpłatne szkolenia specjalistyczne. Szkolenia organizujemy z zakresie własnych zasobów techników i zewnętrzych specjalistów producenta. Organizujemy szkolenia producenckie.

Napisz nam jaka tematyka jest dla Ciebie ciekawa a mu zorganizujemy dedykowanego specjalistę.

Formuła szkoleniowa

Prezentacja / wykład – szkolenie organizujemy zazwyczaj w grupach  do 15 osób. Szkolenie polega na prezentacji  uzgodnionego zakresu tematycznego. 

Warsztaty – szkolenie organizujemy zazwyczaj w grupie do 12 osób. cztery grupy warsztatowe – trzy osobowe.  Szkolenie polega na krótkim wprowadzeniu teoretycznym do tematu i praktycznych  warsztatów z produktami i zagadnieniem. Jeden instruktor na cztery grypy.

Szkolenia indywidualne – szkolenie organizujemy zazwyczaj w grupie do 5 osób.  Szkolenie polega omówieniu uzgodnionego zakresu tematycznego i praktycznej pracy z produktem (np. omówieni krok po kroku zagadnienia konfiguracji) 

SZKOLENIA W POPRZEDNICH LATACH

Log In

Sign Up

Cart