Adres rejestrowy

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Panew­nicka 109
40–761 Katowice

Oddziały
SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. o.Kraków
ul. Bulwarowa 31
31–751 Kraków

Dane rejestrowe

Koncesja MSWiA L‑0509/00
VAT No / NIP PL6270013240
REGON 008435281
GDO 000002728
KRS 0000119218 SR Katowice-Wschód wydział VIII gospo­darczy KRS

Dane bankowe

Płatności w Złotych Polskich (PLN)
Opłaty w PLN za dostar­czony towar i wykonane usługi prosimy regulować na poniższy rachunek bankowy.
PLN — 23 1050 1243 1000 0090 3055 4530

Płatności w walucie EURO 
Opłaty w EURO za dostar­czony towar i wykonane usługi prosimy regulować na poniższy rachunek bankowy.

EURO — 22 1050 1243 1000 0090 3055 4548 Kod BIC (Swift): INGBPLPW

Płatności za towary

Za złożone zamówienie można dokonać płatności w nastę­pujący sposób:

 1. Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera bądź w paczko­macie
 2. Kredyt kupiecki – na warunkach uzgod­nionych umową dla partnerów handlowych SUMA SOLUTIONS
 3. Przelew / Przed­płata – na niżej wskazany numer konta bankowego:

   SUMA SOLUTIONS SP. Z O.O.
  Panew­nicka 109
  40–761 Katowice
  ING BANK ŚLĄSKI S.A. O. w Katowicach
  Kod SWIFT: INGBPLPW
  Nr konta: PL 23 1050 1243 1000 0090 3055 4530

   Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłu­żenia terminu zapłaty przy uprzednim poinfor­mo­waniu o tym fakcie sklepu.

 4.  Płatność kartą płatniczą online  
  Płatność kartą jest możliwa w naszych sklepach online suma.solutions vivotek.pl vipos.pl 5. Autory­zacji płatności online i kartą płatniczą dokonuje profe­sjo­nalny system reali­zacji trans­akcji płatni­czych online PayU. 
  Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekie­rowany do serwisu, umożli­wia­jącego autory­zację trans­akcji. Płatności on-line w sklepie inter­ne­towym SUMA SOLUTIONS są dokonywane za pośred­nictwem PayU SA, który gwarantuje bezpie­czeństwo płatności w ramach platformy payu.pl. Zgodnie z wymogami organi­zacji płatni­czych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygory­styczne standardy bezpie­czeństwa PCI DSS. Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organi­zacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posia­daczy kart oraz infor­macji związanych z trans­ak­cjami dokony­wanymi za pomocą kart płatni­czych.
 6. Wszystkie serwisy obsłu­giwane przezSUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  i serwis płatności online korzy­stają z bezpiecznego szyfro­wania SSL strony i wpisy­wanych danych.

Ważne!  Przesyłki opłacone przelewem, przy pomocy płatności online lub kartą płatniczą są reali­zowane po uprzednim odnoto­waniu stosownej wpłaty na koncie bankowym SUMA SOLUTIONS.

Log In

Sign Up

Cart

Wpisz swój adres email

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).