Firmom handlowym, insta­la­cyjnym i integra­cyjnym z naszej branży zapew­niamy korzystne warunki współ­pracy. Zyskujesz rabaty cenowe i kupujesz w niższych cenach z odroczonym terminem płatności. Korzy­stasz  z ochrony projek­towej, a tematy, które tworzysz z nami, wygrywasz razem z nami. Masz dostęp do  naszych doświadczeń we wdroże­niach i imple­men­tacji indywi­du­alnych rozwiązań.

Cenniki XLS

Cennik katalogowy

Cennik odsprze­dażowy*

 

Zakupy online

Produkt objęte promo­cjami cenowymi

Produkty wyprze­dażowe i końcówki serii

Branżowy sklep B2B **

*) Oferta podstawowa obejmuje ofertę dla zareje­stro­wanych partnerów o statusie REGIONALNY PARTNER HANDLOWY.
**) Platforma B2B dostępna tylko dla zareje­stro­wanych partnerów. Prezentuje stany magazynowe i ceny zgodnie ze statusem partnera w programie partnerskim.

Partner handlowy SUMA SOLUTIONS

Dołącz do naszego Programu Partner­skiego. Program obejmuje cztery poziomy partnerskie, Partnera Regio­nalnego, Sprze­da­żowego, Autory­zo­wanego i Certy­fi­ko­wanego. Zareje­struj się jako nasz Partner i zacznij korzystać z benefitów.

 • Indywi­dualny plan sprzedaży
  - zaplanuj z nami rozwój swojej firmy tak aby nasza oferta pozwoliła rosnąć Twojej firmie 
 • Dedykowane promocje
  - korzystaj z dedyko­wanych promocji u opiekunów handlowych
 • Leady rynkowe
  - obsługuj zapytania dotyczące wdrażania systemów
 • Współ­mar­keting
  - podejmuj z nami wspólne aktyw­ności marke­tingowe   
 • Globalna polityka cenowa
  - korzystaj z dojrzałej polityki rynkowej produktów 
 • Praca z projektami
  - korzystaj z pełnego wsparcia projek­towego i ochrony projektów
 • Wsparcie techniczne i prezen­tacje klienckie
  - prezentuj razem z nami swoim kentom najnowsze rozwią­zania rynkowe
 • Program gwaran­cyjny 6 lat
  - zaoferuj klientom dłuższą gwarancję produ­centa
 • Produkty demo
  - poznaj nasze produkty jeszcze przed sprzedażą
 • Rotacja magazynowa
  - zarządzaj elastycznie swoimi zapasami magazy­nowym

Log In

Sign Up

Cart

Wpisz swój adres email

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).