“Czyste” wysypisko śmieci

Monitoring odpadów to nie tylko dodatkowe narzędzie mające na celu ewidencję zdarzeń, do których na wysypi­skach dochodzi dość często. Monitoring odpadów to narzędzie wymagane rozpo­rzą­dzeniem Ministra Środo­wiska z dnia 29 sierpnia 2019, jasno określające co i w jaki sposób powinno być objęte monito­ringiem oraz jakie funkcje i możli­wości powinien dawać obowiązkowy monitoring składowisk.

Zyskujesz:
- system monito­ringu zgodny z wymogami rozpo­rzą­dzenia
- indywi­dualne podejście do każdego punktu składo­wania, który musi zostać objęty elastyczny systemem monito­ringu
- możliwość rozbudowy o kolejne lokali­zacje, punkty kamerowe czy zaawan­sowane techno­logie czyniące system samodzielny
- pewność, że zainwe­stowane pieniądze uchronią Cię przed karami ze złej inter­pre­tacji ustawy

Wsparcie

Bez względu na to czy wystę­pujesz w roli właści­ciela składo­wiska czy wykonawcy systemu monito­ringu, otrzymasz od nas komplet niezbędnych infor­macji lub kompleksowe rozwią­zanie wraz z montażem i wdrożeniem

paragraph-360091_1280

Bądź o krok przed ustawą

Kamera IP IB9387-HT

5Mpix, WDR Pro, 50m infrared, IK10

KAMERA IP SD9364-EHL

2Mpix, 60kl/s, 30x zoom, 150m infrared

KAMERA IP MS9390-HV

8Mpix, 180°, wbudowany mikrofon, IK10

Zainteresowany?

Zapra­szamy do kontaktu.

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).